Головна » Статті » Політика » Вибори

Вибори президента
1. Вибори Президента України є загальними. Право голосу на 
виборах Президента України мають громадяни України, яким на день
виборів виповнилося вісімнадцять років.

2. Документом, який підтверджує громадянство України, є:

1) паспорт громадянина України;

2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

3) дипломатичний паспорт;

4) службовий паспорт;

5) посвідчення особи моряка;

6) посвідчення члена екіпажу;

7) військовий квиток для військовослужбовців строкової
служби;

8) тимчасове посвідчення громадянина України;

9) картка (довідка) установи виконання покарань і слідчого
ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові,
число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи,
підпис керівника та печатку установи, - для осіб, які перебувають
в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

3. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати
участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні
передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням
виборів Президента України та інших заходах у порядку, визначеному
цим та іншими законами України.

4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих
прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо
участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.

5. Не має права голосу громадянин, визнаний судом
недієздатним.

{ Положення частини шостої статті 2 втратило чинність, як
таке, що є неконституційним, в частині визначення перебування на
консульському обліку громадян України умовою реалізації права
обирати на виборах Президента України на підставі Рішення
Конституційного Суду N 26-рп/2009 ( v026p710-09 ) від 19.10.2009 }

6. Громадянин України, який проживає або перебуває в період
підготовки і проведення виборів за межами України і перебуває на
консульському обліку, реалізує своє право голосу на виборах
Президента України.
{ Частина шоста статті 2 в редакції Закону N 1616-VI ( 1616-17 )
від 21.08.2009 }

7. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

Стаття 3. Рівне виборче право

1. Вибори Президента України є рівними: громадяни України
беруть участь у виборах на рівних засадах.

2. Кожний громадянин України на виборах Президента України
має один голос. Виборець може використати свій голос у день
голосування тільки на одній виборчій дільниці.

3. Усі кандидати на пост Президента України мають рівні права
і можливості брати участь у виборчому процесі.

4. Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі
забезпечується:

1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів на пост
Президента України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками;

2) забороною втручання органів державної влади і місцевого
самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків,
передбачених цим Законом;

3) забороною використання для фінансування передвиборної
агітації інших коштів, крім коштів Державного бюджету України та
коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.

Стаття 4. Пряме виборче право

Вибори Президента України є прямими. Громадяни України
безпосередньо обирають Президента України.

Стаття 5. Добровільність участі у виборах

Участь громадян України у виборах Президента України є
добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті
у виборах.

Стаття 6. Вільні вибори

1. Вибори Президента України є вільними. Виборцям
забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її
вільного виявлення при голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи
будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та
вільному виявленню волі виборця, забороняється.

3. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих
дільницях, розташованих за межами місць дислокації військових
частин, за винятком випадків, передбачених цим Законом. Для
забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової
служби надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на
чотири години.

Стаття 7. Таємне голосування

Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль
за волевиявленням виборців забороняється.

Стаття 8. Особисте голосування

Кожний виборець голосує на виборах Президента України
особисто. Голосування за інших осіб, а також передача виборцем
права голосу будь-якій іншій особі забороняються.

Стаття 9. Право бути обраним

1. Президентом України може бути обраний громадянин України,
який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу,
володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти
останніх перед днем виборів років.

2. Проживання в Україні за цим Законом означає:

1) проживання на території в межах державного кордону
України;

2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під
Державним Прапором України;

3) перебування громадян України у встановленому
законодавством порядку у відрядженні за межами України, служба в
дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських
установах України, міжнародних організаціях та їх органах;

4) перебування на полярних станціях України;

5) перебування у складі формування Збройних Сил України,
дислокованого за межами України;

6) перебування громадян України за її межами відповідно до
чинних міжнародних договорів України.

3. Проживання в Україні за цим Законом включає також
проживання разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої
цієї статті, членів їх сімей.

4. Не може бути висунутим кандидатом на пост Президента
України громадянин, який має судимість за вчинення умисного
злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому
законом порядку.

5. Одна й та сама особа не може бути Президентом України
більш як два строки підряд. Особа, яка двічі підряд обиралася на
пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей
пост.

6. Особа, повноваження якої на посту Президента України були
припинені достроково відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), не може бути висунута кандидатом на пост
Президента України на позачергових виборах, призначених у зв'язку
з вказаним припиненням повноважень.

Стаття 10. Право висування кандидата на пост Президента
України

1. Право висування кандидата на пост Президента України
належить громадянам України, які мають право голосу. Це право
реалізується ними через політичні партії та їх виборчі блоки
(далі - партії (блоки), а також самовисуванням у порядку,
визначеному цим Законом.

2. Партія (блок) може висунути лише одного кандидата на пост
Президента України.


Категорія: Вибори | Додав: Vetal3107 (12.08.2010)
Переглядів: 262 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]